DEVETI NAUČNI SKUP O ANTIČKOJ ISTORIJI SRBA – SARDONSKI SUSRETI 2006. GOD.