ŠESTI NAUČNI SKUP O ANTIČKOJ ISTORIJI SRBA – SARDONSKI SUSRETI 2005. GOD.