Fotografije sa predavanja u Narodnoj biblioteci „Vladan Desnica“ Novi Beograd

4.