ПРВИ НАУЧНИ СКУП О АНТИЧКОЈ ИСТОРИЈИ СРБА – САРДОНСКИ СУСРЕТИ 1998.ГОД.

 • I NAUCNI SKUP PLAKAT 1
 • I naucni skup 2

На слици с лева на десно:

 • Слободан Јарчевић, Београд;
 • Снежана Пантовић, организација;
 • Др Јован И. Деретић,Београд;
 • Милош Гроздановић, Ниш;
 • Милутин Јаћимовић, Аранђеловац;
 • Др Христивојр Пејчић. Алексинац;
 • Филип Гаврић, Беорад;
 • Јован Бајић, новинар, Београд;
 • Живојин Андрејић, Рача Крагујевчка и
 • Др Александар Петровић, Матица српска, Нови Сад.
 • I naucni skup 1

Фељтон у листу „Политика експрес“ – август, 1998.год.:

 • POLITIKA EKSPRES 01
 • POLITIKA EKSPRES 02
 • POLITIKA EKSPRES 03
 • POLITIKA EKSPRES 04
 • POLITIKA EKSPRES 05
 • POLITIKA EKSPRES 06
 • POLITIKA EKSPRES 07
 • POLITIKA EKSPRES 08
 • POLITIKA EKSPRES 09
 • POLITIKA EKSPRES 10
 • POLITIKA EKSPRES 11
 • POLITIKA EKSPRES 12
 • POLITIKA EKSPRES 13
 • POLITIKA EKSPRES 14