PRVI NAUČNI SKUP O ANTIČKOJ ISTORIJI SRBA – SARDONSKI SUSRETI 1998.GOD.

 • I NAUCNI SKUP PLAKAT 1
 • I naucni skup 2

Na slici s leva na desno:

 • Slobodan Jarčević, Beograd;
 • Snežana Pantović, organizacija;
 • Dr Jovan I. Deretić,Beograd;
 • Miloš Grozdanović, Niš;
 • Milutin Jaćimović, Aranđelovac;
 • Dr Hristivojr Pejčić. Aleksinac;
 • Filip Gavrić, Beorad;
 • Jovan Bajić, novinar, Beograd;
 • Živojin Andrejić, Rača Kragujevčka i
 • Dr Aleksandar Petrović, Matica srpska, Novi Sad.
 • I naucni skup 1

Feljton u listu „Politika ekspres“ – avgust, 1998.god.:

 • POLITIKA EKSPRES 01
 • POLITIKA EKSPRES 02
 • POLITIKA EKSPRES 03
 • POLITIKA EKSPRES 04
 • POLITIKA EKSPRES 05
 • POLITIKA EKSPRES 06
 • POLITIKA EKSPRES 07
 • POLITIKA EKSPRES 08
 • POLITIKA EKSPRES 09
 • POLITIKA EKSPRES 10
 • POLITIKA EKSPRES 11
 • POLITIKA EKSPRES 12
 • POLITIKA EKSPRES 13
 • POLITIKA EKSPRES 14