СЕДМИ НАУЧНИ СКУП О АНТИЧКОЈ ИСТОРИЈИ СРБА – САРДОНСКИ СУСРЕТИ 2006. ГОД.