ШЕСТИ НАУЧНИ СКУП О АНТИЧКОЈ ИСТОРИЈИ СРБА – САРДОНСКИ СУСРЕТИ 2005. ГОД.