Општа теорија света – Том 2

30,00

Математичко моделирање Питагориног зареза = 1,0136, Милошевог зареза = 1,256 и Хорусовог зареза = 1,0158 и дефинисање модалитета свемира

Опис

KORICE NAPRED OPSTA  TEORIJA SVETA

 

Оставите одговор